top of page
PDHC logo on door

हामी तपाईबाट सुन्न चाहन्छौं

सम्पर्क गर्नुहोस् र कुराकानी सुरु गर्नुहोस्। हाम्रो टोली तपाईंलाई समर्थन गर्न यहाँ छ।

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

कल वा टेक्स्ट गर्नुहोस्

६१४.४४४.४४११

सन्देश पठाउनुहोस्

हामीलाई खोज्नुहोस्

तपाईंको सुविधाको लागि, हामीसँग केन्द्रीय ओहायो भर चार स्थानहरू छन्। आज हामीसँग नि: शुल्क भेट्ने समय तालिका बनाउनुहोस्!

5900 Cleveland Ave, Columbus, 43231

North
PDHC Location

4111 W Broad St.
Columbus, 43228

West
PDHC Location

22 E 17th Ave.
Columbus, 43201

Campus
PDHC Location

​1590 E Main St.
Lancaster, 43130

Lancaster
PDHC Location
bottom of page