top of page

तालिका

तपाईंको नि: शुल्क भेटघाट बुक गर्नुहोस् आज!

तपाईंको अपोइन्टमेन्टको लागि योजना 

जब तपाइँ एक व्यक्ति-अपोइन्टमेन्ट अनुसूचित गर्नुहुन्छ, कृपया निम्न सम्झनुहोस्:

  • सबै सेवाहरू गोप्य छन् र तपाइँलाई कुनै लागत छैन।

  • आफ्नो साथमा फोटो आईडी ल्याउनुहोस्।

  • PDHC मा ४५ मिनेट देखि १ घण्टा सम्म रहने योजना बनाउनुहोस्।

 

यदि तपाइँ हामीसँग अंग्रेजी बाहेक अन्य भाषामा कुरा गर्न आवश्यक छ भने, हामीसँग भाषा अनुवादकहरू छन्।

पुन: तालिका बनाउन आवश्यक छ?

यदि तपाइँ तपाइँको अपोइन्टमेन्ट पुन: तालिका बनाउन आवश्यक छ भने, कृपया हामीलाई सकेसम्म चाँडो कल दिनुहोस्। तपाईं हामीलाई 614.444.4411 मा पुग्न सक्नुहुन्छ

bottom of page